LCL IT Sp. z o.o.

ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 2
66-002 Zielona Góra

Biuro:
T: +48 68 307 1777
M: +48 538 629 259
E: office@lcl-it.com

LCL IT Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS.
KRS: 0000926774, NIP: 9731081006, REGON: 520183647, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.

Adore You Jewellery